Webinar VvE’s geslaagd

Op 16 november organiseerden we met collega’s van de gemeente Utrecht het webinar “jouw kleine VvE slimmer”. Daarbij maakten we gebruik van het ontwikkelde format voor een webinar dat voor “Jouw huis slimmer” avonden wordt gebruikt. Tijdens het webinar is gedurende 1 uur een overzicht gegeven van onderwerpen die voor kleine VvE’s belangrijk kunnen zijn. Zo is aandacht besteed aan het activeren van VvE’s, het belang van een actieve VvE en de verduurzaming. Mensen konden via de chat vragen stellen die zoveel mogelijk tijdens het webinar werden beantwoord. Er waren ruim 160 unieke kijkers en ook tijdens het nagesprek van een half uur waren nog veel mensen aanwezig. We hebben het idee dat we met deze vorm nieuwe doelgroepen aanspreken. Dezelfde week hebben we een uitgebreide mail gestuurd met linkjes naar verschillende informatiebronnen zodat mensen zelf verder konden. Ook beantwoorden we de vele vragen die zijn binnengekomen via vveloket@utrecht.nl.

Gedoogde huisjesmelkers

Onlangs gaven we in het kader van social return een drietal workshops “intakegesprek met de opdrachtgever” aan studenten marketing en communicatie van het Albeda College te Rotterdam. In het kader van Move your skills probeert het Albeda de praktijk in de school te halen.
We bespraken met de studenten wat je kunt doen om ‘de vraag achter de vraag’ te achterhalen. Daarbij werkten we met een casus van woningbouwvereniging “de Goede Woning”, die beter contact met de klant wilde. We vroegen of iemand wist wat een woningbouwcorporatie is. Meestal wisten studenten dat wel. “Gedoogde huisjesmelkers”, zei een van de studenten. Briljant. Op die manier hadden wij er nog niet naar gekeken. Uit de enquête blijkt dat de studenten het leerzaam hebben gevonden, maar wij hebben ook veel geleerd tijdens de workshops.

Wijkvisie Prinsessenbuurt en de Hoven klaar

Op 22 november hebben we de wijkvisie Prinsessenbuurt en de Hoven aan wethouder Damen en directeur van de Sleutels, mw. v/d Berg, overhandigd. In bijzijn van medewerkers van de gemeente en de Sleutels hebben we gesproken over de gewenste, en naar onze mening noodzakelijke, samenwerking tussen de Sleutels en de gemeente. Beide partijen gaven aan dat ze het belang van samenwerking zien en daarmee aan de slag gaan. We hebben het vertrouwen dat we de wijkvisie in goede handen achterlaten.

informatiebijeenkomsten Prinsessenbuurt en de Hoven

inloopbijeenkomst
Prinsessenbuurt 21-06-2017

De wijkvisie voor de Prinsessenbuurt en de Hoven is zo goed als klaar. Er zijn 7 thema’s naar voren gekomen die voor bewoners van belang zijn. Die bespreken we met bewoners tijdens inloopbijeenkomsten om te horen of we de juiste thema’s hebben en of we niets vergeten zijn. Er gebeurt nog steeds veel rond de Prinsessenbuurt en de Hoven. De aanpak van de Willem de Zwijgerlaan, de verbetering van de Prinsessenbuurt, de herontwikkeling van de Hoven Oost.  Maar daarnaast vragen we aandacht voor de kwetsbare groep bewoners en voor heldere communicatie en participatie. We hebben we een buurtBRIEF verspreid waarop de thema’s staan genoemd.

Wijkenvisie Roomburg Meerburg opgeleverd

De wijkenvisie Roomburg en Meerburg is klaar.  In de visie staat beschreven waar de wijken de komende jaren aan willen werken. Het document moet nog aan de gemeenteraad worden aangeboden. Mooi is dat er door de gemeente ook gewerkt wordt aan een uitvoeringsorganisatie waarin de wijkverenigingen en gemeente samenwerken. Daarmee wordt ook de uitvoering van de visie geborgd. We zijn benieuwd naar de werkelijke resultaten!

Stimuleren Verenigingen van Eigenaars Rotterdam Zuid

Wij gaan in 2017 eigenaren van appartementen in Rotterdam Zuid helpen bij het verbeteren van het onderhoud en het verduurzamen van hun woning. Het gaat om 20 Verenigingen van Eigenaars (VVE), waarvan het overgrote deel uit minder dan 10 woningen bestaat. Kleine VVE’s dus met vooral eigenaar verhuurders. Met deze eigenaren gaan we kijken hoe optimaal gebruik gemaakt kan worden van subsidies op energiebesparende maatregelen die aansluiten op het onderhoud dat toch al uitgevoerd moet worden.

wijktafel Roomburg Meerburg

2016-06-14 RoMe wijktafel 1

Tijdens de wijktafel op 14 juni hebben we gekeken welke thema’s op draagvlak kunnen rekenen van de mensen uit de wijk. Alle inwoners, raadsleden en professionals zijn uitgenodigd om hun mening te geven over de thema’s die eerder opgehaald zijn. Het was een mooie bijeenkomst met creatieve ideeën van mensen die de schouders er onder willen zetten.

wijkenvisie Roomburg Meerburg

Buurtvoorzieningen_72dpi

Met bewoners uit Meerburg en Roomburg (Leiden) besproken wat de kansen zijn op verbeteringen in de wijk. Versterking van de voorzieningen aan het IJsselkade door toevoegen van kramen en terras om elkaar te kunnen ontmoeten. Getekend door Nils Bierman. Dit gaan we in werkgroepen uitwerken op 10 mei.