SPIN-stadsontwikkelaars

SPIN-stadsontwikkelaars werkt aan de verbetering van de stad door vernieuwing van de woon- en leefomgeving van mensen. We kijken vanuit de haarvaten van de wijk naar de toekomst. Dat doen wij met kennis van processen en bouwkunde. Met oog voor de verschillende belangen werken we met de gebruikers aan een duurzaam perspectief dat leidt tot veerkrachtige, toekomstbestendige buurten en wijken.

We zijn volkshuisvesters, stadsontwikkelaars met een bouwkundige basis.