Volmarijnstraat, Rotterdam

  • projectmanagement en directie
  • van visievorming tot en met uitvoering
  • maatwerk met bewoners

Na jarenlange discussie over de aanpak van de Volmarijnstraat in Rotterdam is in opdracht van OMO Projecten Rotterdam een Masterplan voor de Volmarijnstraat opgesteld. Het Masterplan heeft 3 uitgangspunten:
– behoud van de sociale structuur
– maatwerk per pand en eigenaar
– het onrendabele maatwerk wordt terugverdiend in de nieuwbouw elders in de straat.

De actieve bewoners, met veel ideeën over de aanpak van de straat, hebben een rol gekregen in de planontwikkeling.

Werkwijze
Dit project, herstructurering op straatniveau, illustreert de werkwijze van SPIN. Wij hebben middels intensief overleg met bewoners, eigenaren en gemeente gezocht naar de optimale aanpak van de straat. Daarbij zijn moeilijke beslissingen genomen en hebben alle partijen water bij de wijn gedaan. Resultaat is een mix van particuliere woningverbetering, renovatie en sloop/nieuwbouw.

Achtergrond
Alle particuliere eigenaren hebben het casco van hun (in totaal 100) panden verbeterd, waarbij 50% gebruik gemaakt heeft van de subsidiemogelijkheden. Ook is een complex van 20 woningen door een bewonerscollectief verbeterd. Daarnaast zijn er 31 nieuwe stadskoopwoningen en 13 huurappartementen gebouwd die zich, op uitdrukkelijk verzoek van de bewoners, voegen in het straatbeeld. In de straat is een ruimte vrijgemaakt als ontmoetingsplek voor de straat: de Orangerie.
Dit project heeft een lange looptijd gehad en was niet gerealiseerd zonder de betrokkenheid van verschillende partijen als corporatie, aannemer, (deel) gemeente en bewoners.

SPIN was betrokken bij de Volmarijnstraat tussen 1999 en 2008