Energie & Water

Duurzame stedelijke ontwikkeling is een heel breed begrip en een omvangrijk werkveld. Wij concentreren ons voorlopig op water en energie in de gebouwde omgeving. Zo hebben we met huurders eengezinswoningen in Dongen op een A label weten te krijgen. Nu werken we aan projecten die energiebesparing bij particulieren stimuleren en op een ander schaalniveau probeert te brengen. En met de slimme regenton stimuleren we bewoners bewust om te gaan met hun regenwater, en collectief daadwerkelijk invloed te hebben op de waterhuishouding in de buurt. We werken hiervoor samen met het waterschap.