Maatschappelijk ondernemen, Oosterhout

Opdrachtgever: Thuisvester, Oosterhout

  • ondernemen met Ziel en Zakelijkheid
  • keuzes maken
  • gedreven of gestuurd

Voor wooncorporatie Thuisvester (voorheen Cires) in Oosterhout hebben we het beleid rond maatschappelijk ondernemen vormgegeven. Thuisvester was al betrokken bij een aantal projecten maar wilde het maatschappelijk ondernemen verder borgen in de organisatie.

Werkwijze
Met een projectgroep van Thuisvester is besproken wat de grenzen van maatschappelijk ondernemen zijn. Met behulp van de MRM-scan is dat ook bij de Raad van Toezicht getoetst. Op basis van die informatie hebben we geconcludeerd dat Thuisvester een maatschappijgedreven onderneming wil zijn. De ambitie is er op gericht dat over 5 jaar te zijn. In de beleidsnotitie is vanuit dit uitgangspunt een plan van aanpak opgesteld waarbij we aangegeven hebben hoe die ambitie waargemaakt kan worden.

Eén van de stappen was het organiseren van een werkconferentie met alle maatschappelijke organisaties uit Oosterhout. Doel was om het netwerk te verstevigen en Thuisvester te positioneren als maatschappelijk ondernemer. Een tweede actie was het ontwikkelen van een website waar alle maatschappelijke organisaties een virtueel netwerk kunnen vormen. Men had namelijk ontdekt dat organisaties elkaar vaak tegenkwamen, maar niet altijd wisten wie wat op gebied van maatschappelijk ondernemen deed. De website moet daar verandering in brengen.

Achtergrond
Thuisvester heeft de afdeling maatschappelijk presteren opgericht. Daarmee geeft Thuisvester aan serieus werk te willen maken van de ambitie een maatschappelijk gedreven onderneming te worden.

De opdracht duurde van augustus 2006 tot en met oktober 2007
Meer informatie: www.thuisvester.nl