Uitvindersbuurt, Ede

Opdrachtgever: Woonstede, Ede

  • algemene verantwoordelijkheid voor de herstructurering
  • procesmanagement
  • afstemming met bewoners en gemeente

Zo’n 500 portiek- en eengezinswoningen in de Uitvindersbuurt in Ede worden gesloopt. Woningcorporatie Woonstede heeft een ambitieus herontwikkelingsprogramma opgesteld. SPIN voert daarvoor het procesmanagement.

Werkwijze
SPIN gebiedsontwikkelaars levert de procesmanager die verantwoordelijk is voor:
– het procesmanagement van de uitvoering van de herstructurering
– de aansturing van het interne projectteam van projectleiders
– financiële sturing en verslaglegging voor het gehele proces
– contacten en onderhandelingen met de gemeente Ede en de bewoners(commissie).

Achtergrond
De nieuwe buurt is verdeeld in 9 velden met elk een eigen opzet en karakter om een centraal park in het 10e veld. De plannen zijn ontworpen door drie architecten die elk drie velden onder hun hoede hebben. Een landschapsarchitect is verantwoordelijk voor de buitenruimte en het ontwerp voor het centrale park. Om “eenheid in verscheidenheid” te realiseren, is een supervisor aangesteld. Het werk van architect Dudok dient als referentie. De bouw verloopt fasegewijs waarbij de bewoners van de te slopen woningen, de zogenaamde terugkeerders, voorrang hebben bij het huren of kopen van de nieuwe woningen. De eerste tot en met de derde fase zijn opgeleverd.

SPIN is betrokken vanaf 2006 tot 2013
Meer informatie: www.uitvindersbuurt.net of www.woonstede.nl