Vastgoedstrategie, Katwijk

Opdrachtgever: Woningstichting Dunavie, Katwijk

  • Opstellen vastgoedstrategie
  • Procesbegeleiding bij de implementatie in de organisatie

Dunavie ontstond op 1 januari 2010 uit een fusie. Dunavie heeft een vastgoedstrategie nodig om in de toekomst weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over vastgoedinvesteringen. Vragen die daarbij beantwoord moeten worden zijn: Welke doelgroepen zijn op de Katwijkse woningmarkt van betekenis, hoe sluit de bestaande woningvoorraad van Dunavie daar op aan, welke aanpassingen zijn gewenst en welke risico’s loopt Dunavie. Dunavie vroeg SPIN om de vastgoedstrategie op te stellen en deze te verankeren binnen de nieuwe organisatie.

Werkwijze en visie
Bij het vaststellen van de kaders van de vastgoedstrategie stond voor ons centraal dat strategie en kaders gedragen moesten worden door de hele organisatie. Dit hebben we geborgd door de grote lijnen van de vastgoedstrategie in een vijftal workshops te laten bepalen door vertegenwoordigers van alle afdelingen. Zo heeft de vastgoedstrategie stapsgewijs vorm gekregen.
Wij hebben ons geconcentreerd op het proces, zorgvuldige besluitvorming en hebben zorggedragen voor het stimuleren van de inhoudelijke discussie. Een belangrijk aandachtspunt was het lopende fusieproces binnen Dunavie, waardoor de medewerkers ook voor andere processen aandacht moesten hebben
In juli 2010 heeft Dunavie haar vastgoedstrategie vastgesteld.

De opdracht liep van oktober 2009 tot juli 2010

meer informatie: www.dunavie.nl