Carnisse, Rotterdam

Opdrachtgever: Havensteder, Rotterdam

  • strategieontwikkeling
  • investeren in VvE’s
  • aankoop en verbeteren

Corporaties en gemeente hebben in 2008 afgesproken ook in de particuliere voorraad te investeren. Havensteder (voorheen Com.Wonen) is adoptiecorporatie voor Carnisse op Rotterdam Zuid. Een wijk met ± 6.000 woningen, waarvan ruim 5.000 van particulieren. De wijk kenmerkt zich door veel kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), matig tot slecht onderhoud van woningen, veel doorstroming en een weinig draagkrachtige bevolking. De gemeente en Havensteder investeren ieder € 7 miljoen. Hoe zet je die zo effectief mogelijk in?

Werkwijze
SPIN levert de projectmanager die het plan van aanpak opstelt en uitvoert en gebiedsafspraken maakt met de gemeente. De projectmanager koopt namens Havensteder appartementen en verbetert deze. Aankoop van woningen gebeurt selectief en op strategische plekken. Voor ruim 850 appartementen is opdracht gegeven aan VVE-010 om de VvE’s te activeren. Maatwerk is hierbij cruciaal.

Achtergrond
SPIN zoekt namens Havensteder met gemeente en collega corporaties naar de meest effectieve manier om de achterstand in onderhoud op te heffen, terwijl de verantwoordelijkheid daarvoor blijft waar die hoort: bij de eigenaar. De aandacht verschuift van het aankopen en verbeteren van woningen naar het activeren van Verenigingen van Eigenaars. Zij moeten gaan investeren in onderhoud. Maar met een stagnerende waardeontwikkeling en eigenaren met beperkte financiële draagkracht is dat een lastige opgave. Met de Kwaliteitsprong op Zuid is er landelijk aandacht gekomen voor de problematiek op Zuid. We denken mee hoe we die energie effectief kunnen benutten voor de wijk Carnisse. Daarover bleken verschillende meningen te bestaan. Eind 2012 is de opdracht afgerond omdat toen de adoptierol van Havensteder afliep. Het project is overgedragen aan de staande organisatie van Havensteder.

SPIN was betrokken van 2008 tot 2012