Bloemkoolwijken, Nederland

Opdrachtgever: SEV, Rotterdam

  • Onderzoek juridische vormen
  • Strategie tegen verloedering
  • Ontwikkelen beheermodel

In opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV, opgegaan in Platform 31) is een voorstudie gedaan naar het betrekken van bewoners bij het beheer van hun woonomgeving. De corporaties hebben er veel bezit en overwegen woningen te verkopen. Welke maatregelen kun je, naast fysieke ingrepen, nemen om de teruggang van zo’n wijk te keren en bewoners meer te betrekken bij hun woonomgeving?

Werkwijze
Uit onze studie bleek dat de gemeenten en corporaties de neiging moeten onderdrukken om direct ‘stenen te stapelen’. Vóór de verkoop van woningen is het ontwikkelen van een duidelijke visie op de wijk van het grootste belang. Door verkoop kan een aantal mogelijkheden van bijvoorbeeld eigendomsoverdracht uitgesloten worden.

Daarnaast is het zaak de bewoners van begin af aan bij de ontwikkeling van de plannen te betrekken. Ze doen mee als ze iets ‘te winnen’ hebben. Daarbij kan hun rol veranderen van consument naar (mede) producent.

Achtergrond
Eind jaren ’70 en begin jaren ’80 werden veel woonerfwijken gebouwd. Deze zogenaamde “bloemkoolwijken” werden door gezinnen bewoond, maar nu de kinderen het huis uit zijn, wordt de openbare ruimte veel minder gebruikt en ligt het er vaak troosteloos bij. De marktpositie van de woningen in deze wijken is vaak zwak, en de corporaties willen bezit verkopen. De SEV heeft in een aantal wijkanalyses in de praktijk onderzocht wat de toekomstmogelijkheden van verschillende bloemkoolwijken zijn. Het project van de SEV loopt nog.

De opdracht duurde van oktober 2007 tot mei 2008
Meer informatie: bloemkoolwijken