Platform wonen, zorg, welzijn, Breda

Opdrachtgever: Coöperatie Iris, Breda

  • interim management
  • op orde brengen projectstructuur
  • liquidatie coöperatie

Coöperatie IRIS is een samenwerkingsverband van 17 organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. IRIS heeft tot doel mensen langer zelfstandig in eigen regie thuis te laten wonen. De zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van deze mensen wordt verhoogd met behulp van een digitaal platform waarop vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan elkaar gekoppeld kan worden. Het uitgangspunt hierbij is de eigen verantwoordelijkheid, eigen keuze en eigen kracht van de gebruiker.

Achtergrond
IRIS is gestart in 2013. Met zeer ambitieuze uitgangspunten zijn 2 grote subsidies verkregen. Vervolgens is vooral aandacht besteed aan het werven van coöperatieleden en gebruikers, terwijl het projectmatige deel out of control raakte:
– geen projectplan;
– onvoldoende financiële controle;
– een slecht functionerende website
– de coöperatieleden vertoonden tribunegedrag.
SPIN is medio 2014 bij IRIS betrokken om het project weer onder controle te krijgen.

Werkwijze
Door SPIN zijn de financiën binnen een kwartaal inzichtelijk gemaakt en is een projectplan opgesteld Hiermee is met de coöperatieleden een traject gestart om de samenwerking te verbeteren en de werkvloer meer bij de coöperatie te betrekken.
Het is niet gelukt om de leverancier een goed functionerend webplatform te laten opleveren. We hebben daarom niet kunnen voldoen aan de eisen van de subsidienten over het aantal gebruikers van IRIS, zodat een deel van de subsidies terugbetaald moesten worden. Voorde coöperatie reden om het project te beëindigen en SPIN te vragen de afhandeling daarvan op zich te nemen

Dit project liep van september 2014 tot december 2015