Oude Noorden aan de Rotte, Rotterdam

Opdrachtgever: Com.Wonen (nu Havensteder), Rotterdam

  • procesmanagement
  • sterkte/zwakte analyse vertalen in gezamenlijke visie
  • implementatie van de ideeën van bewoners

Com∙wonen, de deelgemeente Noord en de Gemeente Rotterdam ontwikkelen gezamenlijk de wijkvisie ‘Oude Noorden aan de Rotte’. Com∙wonen neemt daarbij het voortouw en heeft de bewoners een belangrijke plaats in het proces gegeven. Namens Com∙wonen voerde SPIN het procesmanagement.

Werkwijze

SPIN nam de partijen mee in het proces om de sterke punten van het Oude Noorden te benoemen en deze om te zetten in een gezamenlijke visie. Een belangrijk deel van de informatie over de wijk kwam van de bewoners. In rondetafelgesprekken legden zij hun ideeën op tafel en gaven zij hun mening de visie zoals die was geformuleerd voor het Oude Noorden. SPIN was de spil in de organisatie van de interne en externe bijeenkomsten. Die bijeenkomsten waren bedoeld voor het verzamelen van input, het opstellen van de visie en vervolgens het onderhandelen met de gemeente over de ruimtelijke en financiële randvoorwaarden.

Achtergrond

Na zowel de interne als de externe bijeenkomsten laat het toekomstbeeld een rustig woonmilieu zien, waarin De Rotte functioneert als een groene long in de stad waar je lekker kunt wandelen, genieten van een kop koffie en, terwijl je winkelt, elke cultuur opsnuiven die Rotterdam kent. Inmiddels begint de visie realiteit te worden en zijn de eerste projecten uit de visie gerealiseerd.

SPIN was betrokken van februari 2003 tot november 2006

Meer informatie: www.havensteder.nl