Beleid & Strategie

Het ontwikkelen van beleid en strategie gaat bijĀ ons vanuit de praktijk. Verwacht van ons geen diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Wel een deugdelijke onderbouwing van de vraag: welke strategie moeten we volgen om onze vastgoedontwikkeling goed te kunnen sturen of hoe maken we een door belanghouders gedragen wijkvisie? Het proces bij het ontwikkelen van beleid is ons inziens minstens zo belangrijk als het eindresultaat. Want wat heb je aan beleid als het niet door de organisatie gedragen wordt en daardoor in de la blijft liggen?