Pendrecht, Rotterdam

Opdrachtgever: Vitaal Pendrecht / Woonstad Rotterdam

  • Ondersteunen bewonersorganisatie bij nieuwe rol
  • Ondersteunen colleges Pendrecht Universiteit
  • Ontwikkelen nieuwe vormen bewonersparticipatie

In Pendrecht zijn, naast tal van sociale investeringen, ongeveer 1.000 woningen gesloopt en 700 woningen nieuw gebouwd. Deze activiteiten zijn inmiddels zo goed als afgerond. Daarnaast veranderde de afgelopen jaren de rol van de bewonersorganisatie. Van een centraal gestuurde organisatie tot een netwerkorganisatie.

Werkwijze
Met bewoners, deelgemeente en Woonstad Rotterdam organiseren we gesprekken om te komen tot vernieuwende vormen van bewonersparticipatie. Het opbouwwerk oefent met verschillende methoden om te zien welke het meest effectief zijn. De laatste jaren zijn we adviseur van het bestuur bij met name organisatorische vraagstukken. We nemen deel aan de bestuursvergaderingen, overleg met de gemeente en Woonstad en adviseren het bestuur op basis van de besprekingen. Ook ondersteunen we bij het organiseren van de colleges van de Pendrecht Universiteit en bij de samenwerking met de Kinderfaculteit. We werken hierbij nauw samen met de gemeente en Woonstad Rotterdam.

Achtergrond
SPIN ondersteunt Vitaal Pendrecht (voortgekomen uit de Bewonersorganisatie Pendrecht) al een aantal jaren. In eerste instantie richtte de ondersteuning zich op de positionering van de BOP bij de wijkvernieuwing. De laatste tijd steeds meer op nieuwe manieren om bewoners te organiseren. Daarbij speelt Vitaal Pendrecht een steeds nadrukkelijker rol bij het faciliteren en uitdagen van bewoners. Een van de methoden is de Pendrecht Universiteit, waarbij professionals student zijn en bewoners de docenten. De Pendrecht Universiteit won de Rotterdamse vrijwilligersprijs 2010. Vitaal Pendrecht richt zich met de Kinderfaculteit op de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd. Doelstelling is dat 85% van alle 1000 kinderen van Pendrecht 1 of meerdere lessen volgen.

SPIN is betrokken vanaf 2003 – heden

Meer informatie:
www.stichting-vitaalpendrecht.nl voor info over de bewonersactiviteiten
www.detuinophetzuiden.nl voor de nieuwbouwprojecten