informatiebijeenkomsten Prinsessenbuurt en de Hoven

inloopbijeenkomst
Prinsessenbuurt 21-06-2017

De wijkvisie voor de Prinsessenbuurt en de Hoven is zo goed als klaar. Er zijn 7 thema’s naar voren gekomen die voor bewoners van belang zijn. Die bespreken we met bewoners tijdens inloopbijeenkomsten om te horen of we de juiste thema’s hebben en of we niets vergeten zijn. Er gebeurt nog steeds veel rond de Prinsessenbuurt en de Hoven. De aanpak van de Willem de Zwijgerlaan, de verbetering van de Prinsessenbuurt, de herontwikkeling van de Hoven Oost.  Maar daarnaast vragen we aandacht voor de kwetsbare groep bewoners en voor heldere communicatie en participatie. We hebben we een buurtBRIEF verspreid waarop de thema’s staan genoemd.