Particuliere woningvoorraad Oud Carnisse, Rotterdam

Opdrachtgever: Stadsontwikkeling Rotterdam

  • projectmanagement en directie
  • maatwerk per eigenaar en per woning
  • integrale aanpak

De wijk Carnisse op Rotterdam Zuid kenmerkt zich door een zeer eenzijdige woningvoorraad van kleine gestapelde woningtypen gebouwd net voor of net na WOII.
Oud Carnisse vormt daarop een uitzondering: De woningen zijn gebouwd rond 1910 en hebben voor een deel historisch waardevolle gevels. Zowat alle woningen zijn in particulier bezit.
Oorspronkelijk waren de panden beneden-bovenwoningen. Dat geeft nu de mogelijkheid om ze samen te voegen tot eengezinswoningen.

Achtergrond
Stadsontwikkeling Rotterdam heeft een toekomstvisie geformuleerd waarin Oud Carnisse weer als kern van de wijk gaat fungeren. Uitgangspunt daarbij is dat de particuliere eigenaren hun bezit gaan onderhouden waardoor een buurt met een dorps karakter ontstaat met een grote differentiatie in de woningvoorraad. De uitdaging die daarmee samenhangt is dat de bouwtechnische kwaliteit van de woningen slecht tot matig is en dat een aantal woningen een slechte fundering heeft.
Daarnaast verwerft de gemeente een locatie van 16 panden die te slecht zijn om te renoveren en die daarom vervangen zullen worden. ook wordt de buitenruimte opgeknapt

Werkwijze
SPIN formuleert voor de particuliere huiseigenaren een individueel maataanbod om hen te verleiden tot investeringen in hun bezit. Daarvoor is budget beschikbaar vanuit ISV3.
De grootste uitdaging ligt bij de panden met zware funderingsproblemen. Hiervoor wordt met de opdrachtgevers een vangnetconstructie ontwikkeld.
SPIN co├Ârdineert de verwervingsactiviteiten voor de slooplocatie en voert de projectleiding voor de uitwerking van de Inrichtingsplannen Buitenruimte

Het project is gestart in maart 2011.