Veldhuizen A, Ede

Opdrachtgever: Woonstede Ede

  • onderhandeling gemeente over herijking plan
  • procesmanagement
  • afstemming met bewoners

De wijk Veldhuizen A in Ede staat onder grote druk vanwege sociale problemen en een slecht imago. Om deze problematiek aan te pakken, werd een herstructureringsplan ontwikkeld waarbij alle (middel)hoogbouw wordt vervangen. Als gevolg van maatschappelijke en economische ontwikkelingen heeft Woonstede de oorspronkelijke plannen voor een groot deel teruggedraaid of uitgesteld tot een later tijdstip.

Werkwijze
SPIN levert de procesmanager die namens Woonstede met de gemeente onderhandelt over programma, planning, aanpak en financiën van de wijkaanpak. Daarnaast is de procesmanager verantwoordelijk voor de interne aansturing van projecten op het gebied van onderhoud, beheer en leefbaarheid. Voor een aantal nieuwbouwprojecten, zoals de Leeuwenhorst levert SPIN de projectmanager, die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van deze projecten.

Achtergrond
Omdat de oorspronkelijke plannen zijn teruggedraaid, betekent dat concreet dat de problemen niet worden bestreden met de aanpak van het vastgoed, maar met behulp van een intensivering van het sociaal beheer. Daarnaast wordt het technisch beheer van de te handhaven gebouwen opnieuw beoordeeld en geïntensiveerd. Met de gemeente zoeken we naar commerciële partijen die een deel van de vastgoedontwikkeling, op termijn, willen overnemen. Ook zijn met de gemeente de afspraken geformuleerd over hoe om te gaan met de tekorten in de gemeentelijke grondexploitatie.

SPIN is betrokken vanaf medio 2006 tot 2013
Meer informatie: www.veldhuizena.nl of www.woonstede.nl