Woningverbetering Oud Dongen

Opdrachtgever: Vieya (nu Casade), Dongen

  • Coproductie bewoners
  • Verbetering energielabel
  • Uitvoering in bewoonde staat

Werkwijze
SPIN is als procesmanager verantwoordelijk voor het proces van de aanpak. Met name de relatie tussen de ‘mensen’ en ‘stenen’ heeft extra aandacht van Vieya. Als procesmanager zorgen we voor een goede relatie met de bewoners, heldere afspraken en een zorgvuldige planning. In februari 2013 is gestart met het proces. Gezien de doelstellingen: coproductie met bewoners, uitvoering in bewoonde staat, particulieren meenemen, energielabel van minimaal C na verbetering én start bouw in 2013, stond de planning nogal onder druk. Na algemene informatieavonden per fase, zijn keukentafelgesprekken gestart. Daar is door de wijkconsulent met alle bewoners gesproken over wensen en mogelijkheden. Op basis van die wensen is de aanpak met bewonerspanels verder uitgewerkt. In november 2013 is gestart met de uitvoering van de eerste fase, de Bomenbuurt. Door de overgang van Vieya naar Casade is het project eind 2014 geleidelijk overgedragen aan projectleiders van Casade.

Achtergrond
Het project Oud Dongen is verdeeld in drie fasen waarbij de eerste fase in 2013 is gestart. Het gaat om totaal 130 woningen uit de jaren ’60, in niet aaneengesloten blokken. In het verleden is een aantal woningen verkocht waardoor er nu eigenaar-bewoners tussen het Vieya-bezit wonen.
Door het proces zorgvuldig te organiseren kon in november 2013 gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden aan de buitenkant met een deelname van 96%. Doelen worden ruim gehaald: goede deelname, label A wordt gehaald en een behoorlijk aantal particulieren is aangehaakt. Een zorgvuldig proces, actieve bewoners, een goed team en veel enthousiasme maken dit mogelijk. De uitvoering van de Prinsessenbuurt is zo goed mogelijk achter de Bomenbuurt gepland zodat de aannemer in een keer door kon. In 2014 is de uitvoering van de Bomenbuurt en de Prinsessenbuurt afgrond en zijn de voorbereidingen van de Pastorenbuurt gestart. Het project is door Casade in 2015 afgerond.

SPIN is betrokken vanaf februari 2013 – eind 2014.