Rien en Arno ereburgers van Meerburg en Roomburg

Tijdens het wijkenfeest in park Matilo in Leiden zijn Rien en Arno door de voorzitters namens de wijkverenigingen benoemd tot ereburgers van Roomburg en Meerburg.  Daar zijn we natuurlijk heel trots op. De samenwerking met de wijkverenigingen hebben wij ook als heel prettig ervaren en heeft geleid tot een hele mooie wijkenvisie die later op onze website te zien zal zijn.