Stadsontwikkeling

We zijn vooral actief in bestaand binnenstedelijk gebied. Dit kan een wijk, buurt of zelfs een straat zijn. We brengen allereerst de belangen in beeld van de betrokken partijen: bewoners, ondernemers, corporaties en overheid. Vervolgens formuleren we met de opdrachtgever een gezamenlijk einddoel, waarbij vooral de inbreng van de directe gebruikers zoals bewoners en plaatselijke ondernemers voor ons van belang is.
Op basis daarvan ontwikkelen we een strategie om die belangen allemaal te richten op de gewenste ontwikkeling van het gebied. Juist het samenspel van zakelijke belangen, risicobeperking en wensen van bewoners en gebruikers, maakt elk project tot een interessant en spannend traject. De middelen zijn legio, zelfs binnen een buurt of wijk. Wij kiezen dan ook altijd voor maatwerk. Stadsontwikkeling gaat voor ons dus over stenen én mensen. Dit kan in de ene straat een sociaal project zijn, terwijl we in een ander blok kiezen voor sloop en vervangende nieuwbouw. Wij zijn in staat om een goede analyse te maken van risico’s en kansen en die om te zetten in een effectieve aanpak. Daarbij zijn samenwerking en communicatie speerpunten.