Zomerhofkwartier, Rotterdam

Opdrachtgever: eigen initiatief

  • Stadsontwikkeling nieuwe stijl
  • Organisatie zeggenschap
  • Beheer
  • Samenwerking

Wij zetten ons in voor een succesvolle toekomst van “Het Gele Gebouw” en haar huurders. Door zelf het beheer, de exploitatie en de verduurzaming van het gebouw uit te voeren, creëren we onderlinge betrokkenheid en samenwerking bij de huurders en vastgoedwaarde voor de eigenaar. Het geeft vorm aan een nieuwe manier van stadsontwikkeling. Waar het precies uitkomt weten we niet, maar we zijn er van overtuigd dat het een manier is die toekomst heeft. Nieuwe manieren van samenwerking, nieuwe manieren van financieren en andere manieren van gebruik.

Achtergrond
Het Zomerhofkwartier – ZoHo – is een bedrijfsgebied vlakbij CS en de Hofbogen in Rotterdam Noord.  Een locatie met potentie, maar tot voor kort een ‘unheimisch’ gebied, een beetje achteraf en slecht onderhouden. Woningcorporatie Havensteder heeft hier vastgoed verworven, waaronder het Gele Gebouw.
De bedoeling was om er een hoogstaand woonmilieu te realiseren. Deze insteek is teruggedraaid en Havensteder is nu op zoek naar een nieuwe invulling voor het gebied en dus ook voor Het Gele Gebouw. Wij zijn in een vrij vroeg stadium bij de ontwikkeling van het gebouw betrokken en hebben er onze werkplekken.

Werkwijze
SPIN is vooral bezig met de organisatie van de verschillende belangen. Zowel Havensteder als de huurders hebben een belang op korte en op lange termijn. Hoe verenigen we die belangen? SPIN is als bestuurslid van de coöperatie trekker van de discussie over deze thema’s en doet voorstellen hoe dat te organiseren. In de coöperatie “Het Gele Gebouw” zijn de spelregels rond zeggenschap over het gebruik van dit gebouw vastgelegd. In de komende tijd richten we ons op de verdere uitwerking van de verhouding met Havensteder met als intentie dat er een organisatie komt die de verhuur van Havensteder overneemt en het beheer zelf uitvoert.

Meer informatie: www.hetgelegebouw.com