Weegbreestraat, Soest

Opdrachtgever: Portaal Eemland, Amersfoort

  • Ondersteunen Klankbordgroep Weegbree 7 hoog

In Soest-Zuid ontwikkelt Portaal Eemland (al geruime tijd) plannen voor de revitalisering van de wijk Smitsveen. Onderdeel van het plan is de renovatie van de flat aan de Weegbreestraat. De plannen voor het middengebied van Smitsveen worden heroverwogen, terwijl de renovatie van de flat is doorgezet. Met A3 architecten is door Portaal een renovatieplan gemaakt.

Werkwijze
SPIN begeleidde de actieve bewoners tijdens het hele proces. Van het bezoek aan referentieprojecten, keuze van architect tot de afspraken rond overlast en vergoedingen tijdens de uitvoering. De verschillende voorstellen werden met de klankbordgroep besproken zodat ze gefundeerd advies konden geven. Daarbij keek SPIN naar proces, communicatie, inhoud en financiële consequenties. De projectleider onderhield contact met zowel de projectleiders van Portaal, als met individuele bewoners en met de klankbordgroep als geheel. Hij bereidde adviezen en reacties van de klankbordgroep aan Portaal voor.

Achtergrond
SPIN was betrokken bij de plannen voor het middengebied van Smitsveen en is door Portaal gevraagd ook deze klankbordgroep te begeleiden. De flat van 72 woningen ligt aan de rand van het middengebied en wordt vooruitlopend op de overige plannen gerenoveerd. Onder toeziend oog van de klankbordgroep zijn de plannen voor de flat uitgewerkt.
Er is stevig onderhandeld over vergoedingen, maar daarna was ruim 70% van de bewoners akkoord met de ingreep en de bijbehorende huurverhoging van € 20,-. De badkamer, keuken en toilet zijn aangepakt, liften zijn vernieuwd, entree en de uitstraling van de flat gemoderniseerd. Kosten: € 5 miljoen.
De flat is feestelijk opgeleverd op 1 september 2012. Het werk is nog niet klaar: er zijn woonafspraken gemaakt met de bewoners om de flat netjes en leefbaar te houden.SPIN is betrokken van 2008 – 1 september 2012.
Meer informatie: www.portaal.nl/smitsveen