Omo Projecten, Rotterdam

Opdrachtgever: Woonbron en Heijmans Bouw Rotterdam

  • Projectdirectie en projectmanagement
  • Gebiedsontwikkeling
  • Acquisitie nieuwe initiatieven

OMO Projecten is een samenwerkingsverband van Woonbron en Heijmans Bouw Rotterdam en ontwikkelt, zonder winstoogmerk, binnenstedelijke vernieuwingsprojecten. Het betreft opgaven die andere partijen niet aangaan vanwege de complexe problematiek qua eigendom, sociale structuur en rendement.

Werkwijze
SPIN brengt expertise in voor de herontwikkeling van kleinere gebieden waar mensen wonen, werken en winkelen. Wij leveren de projectdirecteur die de dagelijkse leiding heeft en de projectleiding voor de uitvoering van de projecten. Daarnaast neemt SPIN het voortouw in de acquisitie voor nieuwe initiatieven van OMO. Zulke projectinitiatieven spelen altijd sterk in op maatschappelijke vragen, zoals versterking van de sociale structuur.

Financieel rendement is belangrijk, maar niet leidend. Op basis van de projectvoorstellen brengen wij partijen bijeen en zorgen we ervoor dat kan worden gestart met de planontwikkeling. Dat varieert van sloop en renovatie tot woningverbetering en nieuwbouw.

Achtergrond
In Oud Mathenesse en Carnisse heeft SPIN voor OMO een wijkplan gemaakt voor de aanpak van het vroeg naoorlogse particuliere bezit, met nadruk op de stimulering van VvE’s, woningverbetering en aankoop-verbeteren-verkoop.
In de Volmarijnstraat Rotterdam is in overleg met de bewoners een Masterplan opgesteld waarmee de gehele straat is aangepakt door renovatie, nieuwbouw en particuliere woningverbetering. In Oud Mathenesse heeft SPIN voor OMO het nieuwbouwproject El Mundo Rotterdam gerealiseerd met 27 koopwoningen, 48 huurwoningen en 90 parkeerplaatsen in een ondergrondse stallingsgarage.

Meer informatie: www.woonbron.nl en www.heijmans.nl