Wijkvisie Dommelbergen, Oosterhout

Opdrachtgever: Thuisvester, Oosterhout

  • Opstellen wijkanalyse
  • Visieontwikkeling
  • Opstellen plan van aanpak toekomstige projecten

De wijk Dommelbergen is een van de wijken in Oosterhout waar woningcorporatie Thuisvester woningen bezit. Thuisvester heeft SPIN gevraagd een Plan van Aanpak op te stellen, samen met de maatschappelijke partners van Thuisvester.

Werkwijze
SPIN beschrijft in een wijkfoto de huidige situatie van de wijk. In deze beschrijving komen de volgende onderdelen aan de orde:
– Bewoners, woningvoorraad en leefbaarheid
– Ontwikkelingen daarbinnen in de voorgaande jaren
– Prognoses voor de toekomst.
In een workshop heeft SPIN, samen met maatschappelijke partners van Thuisvester, een sterkte/zwakte analyse opgesteld. Een analyse die zich vooral richt op sociale aspecten, zoals een beoordeling van de woonkwaliteit en van de verhoudingen tussen de bewoners onderling.
Op basis van deze input begeleiden we Thuisvester bij het bepalen van hun toekomstvisie op (en voor) de wijk. Samen met de wijkfoto vormt die de basis voor het Plan van Aanpak.

Achtergrond
Deze “bloemkoolwijk” is gebouwd in de jaren 70 tot en met 90 en kent eigenlijk geen grote problemen. Thuisvester beoordeelt de toekomstwaarde van de wijk echter als kwetsbaar. Omdat grote fysieke ingrepen vooralsnog niet aan de orde zijn, wil de afdeling Maatschappelijk Presteren een Plan van Aanpak opstellen dat inspeelt op de kwetsbare aspecten.

SPIN was betrokken van juni 2009 tot april 2010