Hordijkerveld, Rotterdam

Opdrachtgever: Vestia, Rotterdam Zuid

  • van actie naar samenwerken
  • advisering
  • participatieovereenkomst

Vestia had besloten dat de eengezinswoningen in Hordijkerveld, Rotterdam Lombardijen, gesloopt moeten worden. Dat leidde tot verzet onder bewoners en spandoeken in de straat. Op het heetst van de strijd werd SPIN gevraagd de bewoners te ondersteunen.

Werkwijze
SPIN heeft gekeken wat er precies aan de hand was. Al snel leek het een vreemd idee om de woningen te slopen. Ze waren goed verhuurbaar, bewoners woonden er tevreden. Wel was er sprake van achterstallig onderhoud. We hebben de bewoners geholpen het vertrouwen in de corporatie weer terug te winnen door goede afspraken te maken en te zorgen dat deze nagekomen werden. Daarbij is veel geïnvesteerd in relaties en vertrouwen.

Mede door de inzet van het personeel van Vestia en de bereidheid van bewoners om te investeren in de wijk is het gelukt tot samenwerking te komen.

Achtergrond
Er is een masterplan Hordijkerveld gemaakt. Vestia heeft een procesmanager aangesteld die de vernieuwing van de wijk begeleidde. Ook is fors ingezet op sociaal investeren. Het masterplan voorzag in renovatie van de eengezinswoningen, sloop van enkele portieketage woningen en verkoop van huurwoningen. Door te beginnen met investeren in de eengezinswoningen en de sloop later uit te voeren is het vertrouwen van bewoners stap voor stap teruggewonnen. In 2010 is de vernieuwing afgerond. De nieuwbouw van deelgebied II is uitgesteld.

SPIN was betrokken vanaf 2002 – 2007