Wijkvisie Prinsessenbuurt en de Hoven, Leiden

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

  • visieontwikkeling
  • participatie wijkbewoners
  • afstemming gemeente en de Sleutels

In april 2016 heeft SPIN de opdracht gekregen voor het maken van een wijkvisie voor een deel van Leiden Noord; de Prinsessenbuurt en de Hoven. De gemeente Leiden wil dat inwoners meer invloed krijgen op de stad en heeft daarvoor het wijkgericht werken ingevoerd. Onderdeel daarvan is het maken van een wijkvisie waarin bewoners aangeven wat ze in de toekomst met hun wijk willen.

Werkwijze
SPIN heeft contact gezocht met bewoners en groepen die in de wijk actief zijn. Vanuit een pand aan de Beatrixstraat probeert SPIN zoveel mogelijk mensen te spreken. Met Studio Moio is een filmpje gemaakt over wat mensen van een wijkvisie vinden. Vanwege de diversiteit van de bewoners is een serie interviews gemaakt waarmee die diversiteit zichtbaar wordt. SPIN heeft een wijkfoto gemaakt waarin beschreven wordt hoe de wijk in elkaar zit wat betreft bewoners, woningen en voorzieningen. In de projectgroep is regelmatig overleg met bewoners, gemeente en de Sleutels over inhoud en voortgang.

Achtergrond
Dit deel van Leiden Noord lijkt altijd een beetje buiten schot gebleven. Om de buurten heen gebeurt van alles dat wel van invloed is op de buurten. Zo is er veel gebouwd in de omgeving en worden er nu woningen en voorzieningen¬†op en rond ¬†het Kooiplein ontwikkeld. Ook de Willem de Zwijgerlaan, onderdeel van de ringweg Noord, heeft veel impact op het wonen in deze buurten. Het wordt steeds duidelijker dat deze weg de buurten verder versnipperd. Daarnaast lijken mensen weinig vertrouwen te hebben in de overheid of instanties. “Ze doen toch wat ze willen”. Dat maakt het lastig om bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van de wijkvisie.