Participatie

Bewonersorganisaties staan onder druk. Van professionele kant worden ze bestookt met vragen en meningen en tegelijkertijd wordt de vraag gesteld wie ze nu eigenlijk vertegenwoordigen. SPIN heeft in de afgelopen jaren verschillende bewonersorganisaties tijdens herstructurering of renovatie ondersteund. Soms begeleid van actiegroep naar partner in de ontwikkeling, soms van traditionele organisatie naar een meer netwerkorganisatie.

Een verandering in de voorraad is voor ons aanleiding om betrokken te raken en het belang van bewoners goed in het proces te borgen. Meestal zijn we langdurig verbonden aan een bewonersorganisatie en niet zelden zijn we de langst zittende professional. Bewoners waarderen dat. Wij komen opvallend veel mensen tegen die graag in de wijk wonen terwijl er nogal wat negatieve publiciteit over de wijk is. Die mensen hebben onze aandacht en met hen kijken we naar de nieuwkomers. Wat willen zij en hoe kunnen we beide groepen met elkaar verbinden? Welke woningen zijn nodig of wenselijk? Wij verdiepen ons in de wijk en het vernieuwingsproces en doen voorstellen voor verbetering vanuit de belangen van bewoners.