Alle berichten van Maaike

Welkom

SPIN stadsontwikkelaars werkt aan de verbetering van de woon- en leefomgeving van mensen. We proberen vanuit de haarvaten van de wijk naar de toekomst te kijken. Met oog voor de verschillende belangen werken we met de gebruikers aan een duurzaam perspectief dat leidt tot veerkrachtige toekomstbestendige buurten en wijken.